1993-07-10

Det 7: e mästerskapet, 1993-07-10. Med anledning av att Majas 100-årsdag inföll detta år, var tävlingen förlagd till Västervik. Fjolårets segrare, Jan, hade genom Västerviks Turistbyrå bokat logi i gårdshus och privata villor, så vi deltagare blev spridda över hela stan. Detta till trots samlades sällskapet på kvällen den 9 juli för gemensam måltid och samvaro inför följande dags tävling. Tyvärr kunde inte Benjamin vara med vid denna sammankomst, då han drabbats av magsjuka.

Deltagarna indelades i grupper enligt nedan:

(Placering inom parentes)

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
Kerstin (10) Sofia (4) Martin (3)
Maja (11) Johanna (6) Ylva (9)
Cecilia (5) Tomas (2) Jan (1)
Ulf (8) Barbro (7)

Tävlingen genomfördes på minigolfbanan i Stadsparken och vädret var absolut det bästa tänkbara.

Den sedvanliga middagen avnjöts på restaurang vid Grönsakstorget i Västervik. Vi valde att sitta inne i restaurangen i stället för ute på terrassen. Detta visade sig vara ett bra val, för precis när vi satt oss till bords, öppnades himlens dammluckor och staden dränktes av ett rejält skyfall.

Resultaten från den laddade tävlingen, som traditionsenligt genomfördes i god anda och enligt gällande regler, redovisas i ”pärmen”.

Tack för en trevlig kamp och välkomna till Örsundsbro 1994!

Jan Warnberg