1988-07-09

Lördagen den 9 juli 1988 spelades det andra mästerskapet. Denna gång gick tävlingarna i Höllviken, på Ljungenskolans hemmagjorda golfbana. Underlaget var något undermåligt, men banorna var för dagen välansade. Denna gång var vi ensamma på golfbanan, och kunde därför spela i gemensam grupp. Nytillkommen deltagare var Maja Jacobson, och ej närvarande var de äldre syskonen Warnberg, vilket vi var mycket ledsna över. Protokollföraren tror dock inte att de hade haft något med slutresultatet att göra. Vädret var för dagen växlande, men vi klarade oss utan någon regnskur, denna annars så kalla och regniga sommar.

Startordningen bestämdes till:

Maja Jacobson
Kerstin Warnberg
Jan Warnberg
Barbro Arntell
Ulf Arntell
Sofia Arntell
Martin Arntell
Johanna Arntell
Cecilia Warnberg

Martin tog en liten, men dock ledning på första hålet, före Ulf och Jan. Därefter tätnade spänningen, och alla knep försöktes. Efter två hål låg Martin och Jan i en delad ledning, tätt följda av Sofia och Ulf. Knepen och trixen vidtog alltmer, med omspel, kast över nacke m.m. Detta till trots, så efter avslutad runda framstod Ulf ännu en gång som den klara vinnaren, trots en urusel avslutning.

I barntävlingen var det delad ledning både efter första och andra hålet. Därefter tog Cecilia ledningen och ledde efter 8 hål med 6 slag. Men åldern tog ut sin rätt, och Johanna segade sig förbi på slutet.

Placeringsordning i Vuxenpokalen Barnpokalen
1. Ulf 50 1. Johanna 67
2. Sofia 52 2. Cecilia 75
Martin 52
3. Jan 55
4. Maja 64
5. Kerstin 68
6. Barbro 72

Med tack för en god kamp.
Vid protokollet
Ulf Arntell