2000-06-17

Cup no 14, 2000. Denna årliga högtid som av alla halls varmt om hjärtat, gick av stapeln på Uppsala Minigolfbana. Denna festivitet, som måhända räknas till det viktigaste evenemanget under årets 365 dagar, kan även räknas till en av de mest glädjefyllda och mer nervkittlande släktsammankomsterna i denna del av världen.

Denna fejd, mellan två klaner, som utspelas på något så konstigt som en minigolfbana, där deltagarna medelst diverse tillhygge som klubbor samt bollar försöker förskansa sin släkt den högt ärade trofén, även kallad ”Pokalen”.

Detta års batalj var en mycket rafflande omgång med prestationer utöver det vanliga. Eftersom denna händelse är av yttersta vikt, för samtliga intressenter, blev uppslutningen massiv. Folk och fä kom resandes från Sveriges alla hörn och var taggade till det yttersta. Tävlingen föregicks som sedvanligt av en synnerligen noggrann process där redskapen skulle avvägas och kalibreras för att på bästa sätt behaga individen ifråga.

Likväl, som så många andra år, fanns det tävlande i både den Stora och den Lilla Pokaltävlingen, även om de tävlande i den Lilla Pokaltävlingen endast företräddes av en representant. Det bör även tilläggas att det dessutom fanns två deltagande utom tävlan, som för övrigt presterade ypperligt goda resultat. Hade dessa båda personer ingått inom tävlan, skulle de ha utgjort ett visst hot mot undertecknad.

Det som karaktäriserade detta års tävlingar, som även bekräftas av resultaten, var att startfältet presterade överlag mycket goda resultat och med mycket liten differens. Efter halvlek fanns det nämligen hela fem potentiella vinnare. Men som så ofta är det koncentrationen som fäller det sista avgörandet och så även i detta fall. Även om denna kraftmätning i slutändan är en individuell batalj, förhärskar det även en icke uttalad kamp mellan ätterna och därmed en kamp om vilken familj som klenoden tillfaller. Statistiken visar att den Arntellska ätten överlag hade ett lägre resultat detta år än vad den Warnbergska hade, vilket visar vilken oerhörd potential det finns i familjen Arntell. Till sist skulle undertecknad vilja tacka för denna gång och för en mycket professionellt genomförd tävling där inget hade lämnats åt slumpen. För övrigt anser jag att Båstad bör falla.

Resultat i sammandrag:

1. Martin 51
2. Jan 51
3. Barbro 56
4. Ulrika 56
5. Ylva 57
6. Ulf 64
7. Stefan 64
8. Cecilia 65
9. Sofia 68
10. Kerstin 70
11. Johanna 74
12. Robert 76
13. Maja 87

Lilla pokalen:

1. Simon 102

Jessica 53 och Oskar 53 deltog utom tävlan.

Vid protokollet

Martin