1995-07-09

Det 9: e mästerskapet, 1995-07-09. Fjolårets segrare, Jan, hade nöjet att arrangera denna tävling, som utkämpades på samma minigolfbana i Uppsala som föregående år. Vädret var även under denna tävling varmt och skönt. Sommarväder blev det hela juli faktiskt och lite till. Som vanligt samlades vi på aftonen dagen före tävlingen för en måltid och mycket lite taktiksnack!

En ny medlem i detta sällskap kom till världen i juni månad (14/6) detta år, Ylvas och Thomas lille Simon! Deltagarna indelades i grupper enligt nedan (placering inom parantes):

Grupp1                        Grupp2                        Grupp3                        Grupp4

Kerstin (6)                    Stefan (3)                      Ulf (10)                        Sofia (8)

Cecilia (9)                     Martin (2)                     Thomas (4)                   Jan (1)

Benjamin (11)               Barbro (7)                     Johanna (5)                   Ylva (12)

[Madelene]                    Maja (11)

Resultatet från den laddade tävlingen, som traditionsenligt genomfördes i god anda och enligt gällande regler, redovisas i ”pärmen”.

Efter avslutad tävling återvände sällskapet till Örsundsbro, för att där i den underbara sommarkvällen avnjuta middag och prisutdelning

Med anledning av att Barbro nästa år fyller 50 år och att tävlingen av tradition spelas i början av juli månad, kommer 1996- års mästerskap, det tionde, att spelas i Skåne.

Jan Warnberg