Spelregler

§ 1. Minnescupen är en minigolftävling, uppdelad i stora cupen och lilla cupen. Deltagarna i stora cupen skall vara fyllda 10år. Deltagarna i lilla cupen skall vara under 10 år.

§ 2. Cupen skall genomföras en gång varje sommar. Priserna är två pokaler, som utdelas som vandringspris.

§ 3. Pokalerna får behållas endast ett år i taget och får ej gå ur släktens ägo.

§ 4. För att få deltaga i cupen skall man vara släkting i nedstigande led (fästfolk och samboende inräknas) till Kerstin Warnberg eller Barbro Arntell, samt deras mor Maja Jacobson.

§ 5. Vinnaren av stora vandringspriset skall arrangera nästa års tävling..

§ 6. Arrangören skall dokumentera vinnarna och årets tävling i för detta ändamål avsedd bok. Priserna skall utdelas samma dag efter tävlingen, under festliga former.

§ 7. Släktkrönikan och stadgarna skall uppläsas under tävlingsdagen.

§ 8. Tävlingen skall spelas efter i Sverige gällande minigolfregler.

§ 9. Om regel skall kunna ändras skall detta ske med majoritetsbeslut av två på varandra följande tävlingar. Deltagare i stora tävlingen har rösträtt med en röst var.

§ 10. Om det uppstår stora hinder för vinnaren att arrangera nästa tävling skall denne hitta en ersättare. Om tävlingen inte alls kan genomföras skall priserna och dokumentationen förvaras hos en av släkten utsedd person.

Västervik 1987-07-03

Tecknar:

Kerstin Warnberg och Barbro Arntell

Tillägg till spelregler 2011-07-02:

Vi, Kerstin och Barbro, har enhälligt tillsammans beslutat, att vi i ett tillägg till stadgarna, förändrar paragraf 5 till: Följande tävlingsordning bestämdes: 2020 Lene & Stefan, 2021 Ulrika & Martin, 2022 Cecilia & Madde, 2013 Ylva & Robert, 2024 Johanna, 2025 Sofia & Magnus, för att sedan börja om igen. Det går naturligtvis att byta ordning inbördes.